Трасе

Вие се в южната част на хълма.

Дължина – 5,9 км.
Изкачване – 164 м.

КК Курбел си запазва правото на промени по трасето.

Трасето представлява кръгов маршрут с дължина 5,9 км. и положителна денивелация от 164 метра. Включва почвени пътища и пътеки, асфалтови и павирани участъци. Старт – финалът е разположен на поляната в южната част на хълма. Маршрутът на състезанието е разделен образно на две зони. Първата е равнинната около старта. Широките дълги прави участъци са подходящи за развиване на висока скорост и за изпреварване. Втората е разположена в гората на хълма. По тесни пътеки трасето се вие нагоре и надолу, но основното изкачване е по главната алея, където могат да се правят изпреварвания и да се трупа разлика.

Трасето ще бъде маркирано с лента и други знаци в съответствие с правилата на UCI и БФК. Опасните участъци ще бъдат обозначени както следва:
1. Опасни участъци, при преминаването на които няма опасност от падане и контузии – с табела с две вертикални стрелки.
2. Опасни участъци, при преминаването на които има опасност от падане и контузии – с табела с три вертикални стрелки

По трасето ще има обособена сервизна зона, в която състезателите ще могат да получат техническа помощ, храна и напитки. Извън нея това е забранено

Детското състезание на категориите Момичета и Момчета U13 ще се проведе по трасе с дължина 700 метра без положителна денивелация (изкачване).

Състезанието в атегория „Едноколка“ ще се проведе по трасе с дължина 700 метра без изкачване.

Теренът е подходящ за каране целогодишно – песъклив е и не задържа вода. Състезанието е много подходящо за наблюдаване – маршрутът преминава покрай ресторанта, детски площадки и места за отдих с пейки.