Местоположение

Състезанието ще се проведе на Младежки хълм в град Пловдив. Намира са в центъра на града, близо до Централна ЖП гара. Почти цялата територия на хълма е обявена за Природна забележителност.

Старт-финалът ще бъде разположена на голямата ливада от южната страна.

Зоната за загрвяване е велоалеята, разположена на юг и запад от хълма. Могат да се използват и алеите и пътеките, които не са част от трасето, като се внимава за безопасността на зрителите.

Паркинг – намира се в западния край, входът е от бул. „Копривщица“.

Хранене – в дъното на паркинга се намира ресторант Сентрал парк.

Най-близката болница е УМБАЛ „Свети Георги“, на 3 км. от Младежки хълм.