Програма и правила

Програма

9.00 – 11.30Регистрация, раздаване на стартови номера и издаване на
Хоби лиценз+застраховка
9.00 – 12.15Тренировка по трасето
12.30 – 12.45Техническа конференция
13.00Старт по отделните категории

* Награждаването ще се извърши половин час след приключване на състезанието.
** Детското състезание на категориите Момичета и Момчета до 14 г и категория „Едноколка“. ще стартират след награждаването на останалите категори.

Правила

Състезанието ще се проведе съгласно правилата, описани в наредбите на Световният Колоездачен Съюз UCI и Българска Федерация Колоездене БФК.

Категории

Момичета U13до 12 г. вкл.Момичета U13до 12 г. вкл.
Момичета U1513-14 г. .Момчета U1513-14 г.
Момичета U1715–16 г..Момчета U1715–16 г.
Жени юноши U1917–18 г..Мъже юноши U1917–18 г.
Жени U2319–22 г..Мъже U2319–22 г.
Жени Елит23+ г..Мъже Елит23+ г.
Жени Мастърс30+ г.. Мъже Мастърс30+ г.
Хоби жениХоби мъже
Едноколка – жени и мъже
* Възрастта за категориите се определя според възрастта, която се навършва в текущата година. Пример – ако даден състезател навършва 17 г. декември, той се състезава в категория U19 през цялата година.
* Категориите ще бъдат образувани при наличието на минимум 3 състезатели от категория. Ако не е изпълнено това условие, те ще бъдат класирани в най-близката такава.

Такса:

Такса от 20 лева заплащат състезателите в категории Жени U23, Мъже U23 г., Елит, Мастърс и Хоби над 19 години.

За Момичета и Момчета от категориите U13, U15, U17, U19 и за категория Едноколка участието е безплатно.

Лиценз

Всички участници в състезанието е задължително да притежават валиден лиценз, издаден от Българска Федерация Колоездене. Той може да бъде Клубен, Индивидуален или Хоби. Хоби лиценз със засстраховка може да закупите на място преди старта или да заявите от тук – https://form.jotform.com/213395756054360.

Застраховка

Всички участници трябва да притежават необходимата застраховка, която съдържа клауза „Застраховка за спортисти“.

Екипировка

Каска – всички състезатели са длъжни да носят каска на главата при движение по трасето по време на тренировката и състезанието. Състезатели, които не спазват тази разпоредба, ще бъдат дисквалифицирани.

Велосипед – състезателите ще бъдат допускани до участие в състезанието само с технически изправен планински велосипед. Изискването не се отнася за категориите Момичета и Момчета до 14 г., те могат да старират с всякакъв тип велосипед.

Награден фонд:

За първите трима от всяка категория са осигурени парични и преметни награди. За всички деца, стартирали в категориите Момичета и Момчета в категория U13 ще бъдат осигурени медали.

Декларация за информирано съгласие:

За да се включи в състезанието всеки състезател е необходимо да подпише декларация за освобождаване от отговорност. С нея той освобождава от отговорност всички организатори и спонсори на събитията, като поема цялостна отговорност за действията си и възможните последици. На място по време на регистрацията и получаването на стартови номера за всяко от състезанията ще има разпечатани такива декларации. Тя също ще бъде изпратена на посоченият имейл за обратна връзка след попълване на формата за записване. За непълнолетните лица е задължително декларацията да бъде попълнена и подписана и от родител/настойник. В случай, че по време на събитията на място не присъства родител/настойник, който да я подпише пред организаторите, тя трябва да бъде предварително попълнена и заверена пред нотариус.