Програма и правила

Програма

9.00 – 11.30Регистрация, раздаване на стартови номера и издаване на
Хоби лиценз+застраховка
9.00 – 12.15Тренировка по трасето
12.30 – 12.45Техническа конференция
13.00Старт по отделните категории
На Дългото трасе
13.00 ч.5 обиколки – UCI Мъже и Жени Елит, U23 и U19
3 обиколки – UCI Момчета и Момичета U17
3 обиколки – UCI Мъже и Жени Мастърс
На късото трасе
15.00 ч.1 обиколка – UCI Момчета и Момичета U15, U13
15.30 ч.3 обиколки – Хоби Мъже и Жени
1 обиколка – Хоби деца до 19 г.
16.30Детско трасе – UCI и Хоби деца до 11 г., Едноколка

* Награждаването ще се извърши половин час след приключване на състезанието.
** Детското състезание на категориите Момичета и Момчета до 11 г. и категория „Едноколка“. ще стартират след награждаването на останалите категори.

Правила

Състезанието ще се проведе съгласно правилата, описани в наредбите на Световният Колоездачен Съюз UCI и Българска Федерация Колоездене БФК.

Категории

Момичета U13до 12 г. вкл.Момичета U13до 12 г. вкл.
Момичета U1513-14 г. .Момчета U1513-14 г.
Момичета U1715–16 г..Момчета U1715–16 г.
Жени юноши U1917–18 г..Мъже юноши U1917–18 г.
Жени U2319–22 г..Мъже U2319–22 г.
Жени Елит23+ г..Мъже Елит23+ г.
Жени Мастърс40+ г.. Мъже Мастърс40+ г.
Хоби жениХоби мъже
Едноколка – жени и мъже
* Възрастта за категориите се определя според възрастта, която се навършва в текущата година. Пример – ако даден състезател навършва 17 г. декември, той се състезава в категория U19 през цялата година.
* Категориите ще бъдат образувани при наличието на минимум 3 състезатели от категория. Ако не е изпълнено това условие, те ще бъдат класирани в най-близката такава.

Брой на състезателни обиколки:

На дългото трасе 4,9 км., 140 м. денивелация:
5 обиколки – Мъже и жени Елит, U23 и U19
3 обиколки – Момчета и Момичета U17
3 обиколки – Мъже и Жени Мастърс

На късото трасе 4,2 км, 90 м. денивелация:
3 обиколки – Хоби
1 обиколка – Момчета и Момичета U15, U13

За деца до 11 години – 2 обиколки по равно трасе с дължина 700 метра

Състезатели, затворени с обиколка ще приключват със състезанието, но ще участват в класирането по реда на отпадане.

!!! ВАЖНО !!!
Състезатели, които са затворени с обиколка или са от по-долна категория са длъжни да пропуснат по-бързия състезател на участъците, в които изпреварването е затруднено.
Сигнал от изпреварващия ЛЯВО или ДЯСНО означава, че той ще ви изпревари съответно от ЛЯВО или ДЯСНО.

Такса:

Такса от 20 лева заплащат състезателите в категории Жени U23, Мъже U23 г., Елит, Мастърс и Хоби над 19 години.

За Момичета и Момчета от категориите U13, U15, U17, U19 и за категория Едноколка участието е безплатно.

Лиценз

Всички участници в състезанието е задължително да притежават валиден лиценз, издаден от Българска Федерация Колоездене. Той може да бъде Клубен, Индивидуален или Хоби. Хоби лиценз със застраховка може да закупите на място преди старта или да заявите от тук – https://form.jotform.com/213395756054360.

Застраховка

Всички участници трябва да притежават необходимата застраховка, която съдържа клауза „Застраховка за спортисти“.

Екипировка

Каска – всички състезатели са длъжни да носят каска на главата при движение по трасето по време на тренировката и състезанието. Състезатели, които не спазват тази разпоредба, ще бъдат дисквалифицирани.

Велосипед – състезателите ще бъдат допускани до участие в състезанието само с технически изправен планински велосипед. Изискването не се отнася за категориите Момичета и Момчета до 11 г., те могат да старират с всякакъв тип велосипед.

Награден фонд:

За първите трима от категория Мъже Елит, Жени Елит, Мъже U23, Жени U23 са осигурени парични и преметни награди. за останалите категории за осигурени предметни награди и ваучери. За всички деца, стартирали в категориите Момичета и Момчета до 14 г. ще бъдат осигурени медали или грамоти.

Декларация за информирано съгласие:

За да се включи в състезанието всеки състезател е необходимо собственоръчно да подпише декларация за освобождаване от отговорност. С нея той освобождава от отговорност всички организатори и спонсори на събитията, като поема цялостна отговорност за действията си и възможните последици. На място по време на регистрацията и получаването на стартови номера ще има разпечатани такивадекларации. За непълнолетните лица е задължително тя да бъде попълнена иподписана и от родител/настойник, който да присъства на състезанието.